HOME > Community > Notice

Notice

[Facility] 2023-1학기 기말고사 기간 열람실 연장운영 안내(6/8~21)

Writer
학술정보서비스팀 이문형
Date
2023-06-02 18:29
Views
1890
2023-1학기 기말고사 기간 중 열람실 운영시간이 다음과 같이 연장되오니
이용에 참고하시기 바랍니다.

                           - 다 음 -

      1. 대상 공간: 중앙도서관(신관) / 백주년기념삼성관 / 과학도서관 / 법학도서관 내 열람실
      2. 운영시간
         - 현행: 06시~23시
         - 변경: 06시~24시
      3. 기간 : 2023.06.08.(목) ~ 06.21.(수)

                          2023.06.02.
                          도 서 관 장