HOME > Community > Notice

Notice

[Facility] 2023-1학기 하계방학 자료실 운영시간 안내

Writer
학술정보서비스팀
Date
2023-06-19 14:04
Views
1715

하계방학 중 자료실 운영시간이 다음과 같이 변경되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.


1. 자료실 운영시간 변경


도서관자료실운영시간(월~금)운영시간(토)
중앙도서관(신관)

제1~3자료실

인포메이션센터

09:00~19:0009:00~13:00
과학도서관Sci-Info
해송법학도서관

법학정보실

법학도서실

백주년기념삼성관

멀티미디어 열람실

국제기구자료실

중앙광장CCL
중앙도서관(대학원)

대학원자료실

한적실

09:00~17:00휴 실

2. 적용기간: 6월 26일(월) ~ 8월 26일(토)


                                 2023.06.19.

                                 도 서 관 장