HOME > Community > Notice

Notice

[Facility] [중앙도서관] 열람실 휴실 안내(2/14)

Writer
도서관
Date
2020-02-13 10:37
Views
2253

중앙도서관 열람실 대청소 및 환경정비를 위해 다음과 같이 휴실하오니,


이용에 참조하시기 바랍니다.


 


                     - 다 음 - 


 


  1. 대상 : 중앙도서관(신관) 1층 전 열람실(PC좌석 포함)


  2. 기간 : 2020.02.14.(금)


  3. 사유 : 대청소 및 열람실 시설 수리


  4. 비고 : 열람실 내 방치된 개인사물은 일괄 수거됩니다.


 


                   2020.02.13.


                   도 서 관 장