HOME > Community > Notice

Notice

[General] 도서관 방학 단축운영기간 조정 안내 (~3/7)

Writer
도서관
Date
2020-02-21 18:10
Views
1515

2020학년도 1학기 개강이 연기됨에 따라 방학 단축운영기간을 조정하오니,


도서관 이용에 참고하시기 바랍니다.            - 다   음 -


 
1. 자료실 이용시간 조정

  ◎ 평   일 - 09:00 ~ 19:00

  ◎ 토요일 - 09:00 ~ 13:00

   ※자료실 별 상세 운영시간은 링크 참조

 

2. 대출기간 연장

  ◎ 학부생 : 15일 → 25일(연장 15일)

 

3. 시행 기간

  ◎ 2019.12.23.(월) ~ 2020.03.07.(토)


       


                 2020.02.21.


                 도 서 관 장