HOME > Detail View

Detail View

(문제중심의) 행정조사방법론

(문제중심의) 행정조사방법론 (Loan 2 times)

Material type
단행본
Personal Author
한동효
Title Statement
(문제중심의) 행정조사방법론 = Research methods in public administration / 한동효 지음
Publication, Distribution, etc
서울 :   Kyowoo,   2019  
Physical Medium
x, 485 p. : 삽화 ; 26 cm
ISBN
9791125103011
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. [473]-477)과 색인수록
000 00000cam c2200205 c 4500
001 000046012526
005 20200109105715
007 ta
008 200108s2019 ulka b 001c kor
020 ▼a 9791125103011 ▼g 93350
035 ▼a (KERIS)BIB000015457490
040 ▼a 222003 ▼c 222003 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 351.072 ▼2 23
085 ▼a 351.072 ▼2 DDCK
090 ▼a 351.072 ▼b 2019
100 1 ▼a 한동효
245 2 0 ▼a (문제중심의) 행정조사방법론 = ▼x Research methods in public administration / ▼d 한동효 지음
260 ▼a 서울 : ▼b Kyowoo, ▼c 2019
300 ▼a x, 485 p. : ▼b 삽화 ; ▼c 26 cm
504 ▼a 참고문헌(p. [473]-477)과 색인수록
945 ▼a KLPA

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 351.072 2019 Accession No. 111821404 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Table of Contents

제1부 과학적 조사연구와 절차
제1장 과학적 연구와 조사방법의 이해
제2장 과학적 조사연구의 유형과 절차

제2부 연구설계의 기본과 실험설계의 원리
제3장 연구문제와 가설
제4장 인과관계와 연구설계의 타당성
제5장 실험설계의 기본원리와 유형

제3부 측정과 표본설계
제6장 측정의 의미와 수준
제7장 척도와 측정에서 신뢰도와 타당도
제8장 표본조사와 표본추출
제9장 자료의 수집과 방법

제4부 사례연구와 연구보고서 작성 및 적용
제10장 사례연구의 이해
제11장 연구보고서 작성절차와 사례

New Arrivals Books in Related Fields