HOME > Detail View

Detail View

국제법론 / 제20판

국제법론 / 제20판 (Loan 42 times)

Material type
단행본
Personal Author
김대순, 金大淳, 1953-
Title Statement
국제법론 / 김대순
판사항
제20판
Publication, Distribution, etc
서울 :   三英社,   2019  
Physical Medium
xl, 1733 p. ; 27 cm
ISBN
9788944504648
Bibliography, Etc. Note
참고문헌(p. xxxi-xxxviii)과 색인수록
000 00000nam c2200205 c 4500
001 000045981207
005 20220421175337
007 ta
008 190417s2019 ulk b 001c kor
020 ▼a 9788944504648 ▼g 93360
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 341 ▼2 23
085 ▼a 341 ▼2 DDCK
090 ▼a 341 ▼b 2019z2
100 1 ▼a 김대순, ▼g 金大淳, ▼d 1953- ▼0 AUTH(211009)103692
245 1 0 ▼a 국제법론 / ▼d 김대순
250 ▼a 제20판
260 ▼a 서울 : ▼b 三英社, ▼c 2019
300 ▼a xl, 1733 p. ; ▼c 27 cm
504 ▼a 참고문헌(p. xxxi-xxxviii)과 색인수록
945 ▼a KLPA

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Law Library(Books/B1)/ Call Number 341 2019z2 Accession No. 111807983 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Law Library(Books/B1)/ Call Number 341 2019z2 Accession No. 111821509 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Author Introduction

김대순(지은이)

연세대학교 법과대학 법학과 졸업, 동 대학교 법학박사. 현 연세대학교 법과대학 및 법학 전문대학원 교수. 한국유럽학회 회장, 대한국제법학회 회장 역임. 『EU법론』(삼영사, 1995)『국제법론』(삼영사, 제14판, 2009), “2007년 리스본조약의 개관” (국제법학회 논총, 2008) 외 저서 및 논문 다수.

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

제20판 머리말 
참고문헌 
인용약어 

제1부 국제법의 기초이론	
제2부 국가관할권과 면제	
제3부 국가책임과 개인의 지위	
제4부 국가의 관할영역	
제5부 전쟁과 평화	
제6부 지역통합 

판례ㆍ사건색인 
유럽재판소 판례색인 
사항색인

New Arrivals Books in Related Fields

Shaw, Malcolm N (2021)
Merrills, J. G (2022)
선학평화상위원회 (2022)