HOME > Detail View

Detail View

(대외관계로 본) 후백제 : 학술심포지엄

(대외관계로 본) 후백제 : 학술심포지엄 (Loan 4 times)

Material type
단행본
Personal Author
신호철, 저 김수태, 저 변동명, 저 유병하, 저 곽장근, 저 이동희, 저 진정환, 저
Corporate Author
국립전주박물관
Title Statement
(대외관계로 본) 후백제 : 학술심포지엄 / 국립전주박물관 편저
Publication, Distribution, etc
서울 :   공감in ;   전주 :   국립전주박물관,   2015  
Physical Medium
240 p. : 삽화 ; 24 cm
ISBN
9788994719085
General Note
저자: 신호철, 김수태, 변동명, 유병하, 곽장근, 이동희, 진정환  
Bibliography, Etc. Note
참고문헌 수록
000 00000cam c2200205 c 4500
001 000045905875
005 20170518161541
007 ta
008 170518s2015 ulka b 100c korOO
020 ▼a 9788994719085 ▼g 93910
035 ▼a (KERIS)BIB000014039785
040 ▼a 245016 ▼c 245016 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 951.901 ▼2 23
085 ▼a 953.038 ▼2 DDCK
090 ▼a 953.038 ▼b 2015
110 ▼a 국립전주박물관 ▼0 AUTH(211009)77263
245 2 0 ▼a (대외관계로 본) 후백제 : ▼b 학술심포지엄 / ▼d 국립전주박물관 편저
260 ▼a 서울 : ▼b 공감in ; ▼a 전주 : ▼b 국립전주박물관, ▼c 2015
300 ▼a 240 p. : ▼b 삽화 ; ▼c 24 cm
500 ▼a 저자: 신호철, 김수태, 변동명, 유병하, 곽장근, 이동희, 진정환
504 ▼a 참고문헌 수록
700 1 ▼a 신호철, ▼e
700 1 ▼a 김수태, ▼e
700 1 ▼a 변동명, ▼e
700 1 ▼a 유병하, ▼e
700 1 ▼a 곽장근, ▼e▼0 AUTH(211009)39445
700 1 ▼a 이동희, ▼e
700 1 ▼a 진정환, ▼e
910 0 ▼a Jeonju National Museum, ▼e
945 ▼a KLPA

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(4F)/ Call Number 953.038 2015 Accession No. 111772889 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Author Introduction

신호철(지은이)

고려 초 청주의 ‘토성’과 호족세력/충북대 교수/역사-고려

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

기조강연 ◈ 후백제사 연구의 성과와 과제 신호철/ 충북대학교 7 
1주제 ◈ 후백제의 대신라·고려 관계 김수태/ 충남대학교 33 
2주제 ◈ 후백제의 해상활동과 대외관계 변동명/ 전남대학교 59 
3주제 ◈ 궁예도성과 견훤도성 유병하?나병호/ 국립전주박물관 95 
4주제 ◈ 후백제 왕궁과 도성체제 연구 곽장근/ 군산대학교 139 
5주제 ◈ 전남지역의 후백제 유적과 역사적 성격 이동희/ 순천대학교박물관 165 
6주제 ◈ 후백제 불교조각의 대외교섭 진정환/ 문화체육관광부 211

New Arrivals Books in Related Fields