HOME > Detail View

Detail View

中国科举制度通史

中国科举制度通史 (Loan 11 times)

Material type
단행본
Personal Author
张希清, 主编 毛佩琦, 主编 李世愉, 主编
Title Statement
中国科举制度通史 / 张希清, 毛佩琦, 李世愉 主编
Publication, Distribution, etc
上海 :   上海人民出版社,   2015-  
Physical Medium
冊 ; 25 cm
ISBN
9787208143630 ([v.1]) 9787208143647 ([v.2]) 9787208132276 ([v.3])
General Note
附錄收錄  
Content Notes
[1]. 隋唐五代卷 上, 下 / 金滢坤 著 (47, 5, 432 ; 434-945 p.) -- [2]. 宋代卷 上, 下 / 张希清 著 (47, 15, 442 ; 444-913 p.) -- [3]. 遼金元卷 / 武玉环, 高福顺, 都兴智, 吴志坚 著 (47, 8, 583 p.)
Bibliography, Etc. Note
參考文獻 收錄
000 00000nam c2200205 c 4500
001 000045854509
005 20181004132916
007 ta
008 151217m20159999cc b 000c chi
020 ▼a 9787208143630 ([v.1])
020 ▼a 9787208143647 ([v.2])
020 ▼a 9787208132276 ([v.3])
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 352.650951 ▼2 23
085 ▼a 352.650951 ▼2 DDCK
090 ▼a 352.650951 ▼b 2015
245 0 0 ▼a 中国科举制度通史 / ▼d 张希清, ▼e 毛佩琦, ▼e 李世愉 主编
246 3 ▼a Zhongguo ke ju zhi du tong shi
260 ▼a 上海 : ▼b 上海人民出版社, ▼c 2015-
300 ▼a 冊 ; ▼c 25 cm
500 ▼a 附錄收錄
504 ▼a 參考文獻 收錄
505 1 0 ▼n [1]. ▼t 隋唐五代卷 上, 下 / ▼d 金滢坤 著 ▼g (47, 5, 432 ; 434-945 p.) -- ▼n [2]. ▼t 宋代卷 上, 下 / ▼d 张希清 著 ▼g (47, 15, 442 ; 444-913 p.) -- ▼n [3]. ▼t 遼金元卷 / ▼d 武玉环, ▼e 高福顺, ▼e 都兴智, ▼e 吴志坚 著 ▼g (47, 8, 583 p.)
536 ▼a 国家出版基金项目
536 ▼a 国家社会科学基金重点项目
700 1 ▼a 张希清, ▼e 主编
700 1 ▼a 毛佩琦, ▼e 主编
700 1 ▼a 李世愉, ▼e 主编
900 1 0 ▼a Zhang, Xiqing, ▼e 主编
900 1 0 ▼a Mao, Peiqi, ▼e 主编
900 1 0 ▼a Li, Shiyu, ▼e 主编
900 1 0 ▼a Jin, Yingkun. ▼t Sui Tang Wu dai juan, ▼e
900 1 0 ▼a Zhang, Xiqing. ▼t Song dai juan, ▼e
900 1 0 ▼a Wu, Yuhuan. ▼t Liao Jin Yuan juan, ▼e
900 1 0 ▼a Gao, Fushun, ▼e
900 1 0 ▼a Du, Xingzhi, ▼e
900 1 0 ▼a Wu, Zhijian, ▼e
900 1 0 ▼a 金滢坤, ▼e
900 1 0 ▼a 李世愉, ▼e 主编
945 ▼a KLPA

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 352.650951 2015 3 Accession No. 111747471 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 2 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 352.650951 2015 2.1 Accession No. 111797508 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 3 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 352.650951 2015 2.2 Accession No. 111797509 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 4 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 352.650951 2015 1.1 Accession No. 111797510 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 5 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 352.650951 2015 1.2 Accession No. 111797511 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M
No. 6 Location Main Library/Monographs(3F)/ Call Number 352.650951 2015 Accession No. 111828304 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

New Arrivals Books in Related Fields

강훈구 (2021)
노무현 (2021)
하상군 (2021)
박천오 (2020)
연세대학교. 미래정부연구센터 (2021)