HOME > 상세정보

상세정보

Advances in psychology research

Advances in psychology research

자료유형
연속간행물
서명 / 저자사항
Advances in psychology research.
권.연차 사항
Vol. 1-  
발행사항
v. 1- :   Huntington, N.Y. :   Nova Science Publishers,   c2000-.  
<v. 66->:   New York :   Nova Science Publishers.  
형태사항
v. ; 26 cm.
간행빈도
Irregular
대등표제
Advances in psychology research series   <v. 66->  
ISSN
1532-723X   1532-723X   1  
일반주기
Editors: Frank Columbus, v. 1-7; S.P. Shohow, v. 8- ; Alexandra M. Columbus, <v. 47- >  
Latest issue consulted: Vol. 66, copyrighted 2010.  
일반주제명
Psychology -- Research -- Methodology -- Periodicals. Psychology -- Periodicals. Research -- Periodicals. Psychologie. Onderzoek. Psychologie -- Recherche. Psychologie Forschung
000 01823casuu2200481 a 4500
001 000045642282
005 20110412142808
007 ta
008 000823c20009999nyu x 0 a0eng c
010 ▼a 00208653
015 ▼a 022755322 ▼2 dnb
022 0 ▼a 1532-723X ▼l 1532-723X ▼2 1
035 ▼a (KERIS)REF000006175603
037 ▼b Nova Science Publishers, Inc., 227 Main St., Suite 100, Huntington, NY 11743
040 ▼a OBgU ▼c OBgU ▼d DLC ▼d NSDP ▼d DLC ▼d DNLM ▼d DLC ▼d OCoLC ▼d DLC ▼d OCoLC-P ▼d NLGGC ▼d CaQQL ▼d DLC ▼d OCoLC ▼d DE-MnBSB ▼d GBVCP ▼d DLC ▼d OCoLC ▼d 211009
042 ▼a pcc ▼a nsdp
050 0 0 ▼a BF76.5 ▼b .A23
060 0 0 ▼a W1 ▼b AD798I
082 1 0 ▼a 150 ▼2 13
090 ▼a 150 ▼b A244
210 0 ▼a Adv. psychol. res.
222 0 ▼a Advances in psychology research
245 0 0 ▼a Advances in psychology research.
246 1 ▼a Advances in psychology research series ▼f <v. 66->
260 ▼3 v. 1- : ▼a Huntington, N.Y. : ▼b Nova Science Publishers, ▼c c2000-.
260 3 ▼3 <v. 66->: ▼a New York : ▼b Nova Science Publishers.
300 ▼a v. ; ▼c 26 cm.
310 ▼a Irregular
362 0 ▼a Vol. 1-
500 ▼a Editors: Frank Columbus, v. 1-7; S.P. Shohow, v. 8- ; Alexandra M. Columbus, <v. 47- >
500 ▼a Latest issue consulted: Vol. 66, copyrighted 2010.
650 0 ▼a Psychology ▼x Research ▼x Methodology ▼v Periodicals.
650 1 2 ▼a Psychology ▼v Periodicals.
650 2 2 ▼a Research ▼v Periodicals.
650 1 7 ▼a Psychologie. ▼2 gtt
650 1 7 ▼a Onderzoek. ▼2 gtt
650 6 ▼a Psychologie ▼x Recherche.
650 0 7 ▼a Psychologie ▼2 swd
650 0 7 ▼a Forschung ▼2 swd
700 1 ▼a Columbus, Frank H.
700 1 ▼a Shohov, Serge P.
700 1 ▼a Columbus, Alexandra.

소장정보

No. 권호·제본정보 보기 소장처 소장사항 청구기호 구독상태 최근 입수호
No. 1 소장처 중앙도서관/연간물서고/ 소장사항 v. 61(2010)-- v. ( ) some issues missing 청구기호 150 A244 구독상태 최근 입수호