HOME > 상세정보

상세정보

四库禁燬书丛刊. [4] 集部 159-162

四库禁燬书丛刊. [4] 集部 159-162

자료유형
단행본
단체저자명
四庫禁燬書叢刊編纂委員會
서명 / 저자사항
四库禁燬书丛刊. [4] , 集部 159-162 / 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
발행사항
北京 :   北京出版社,   2000  
형태사항
4冊 ; 27 cm
ISBN
7200034703
내용주기
第159-160卷. 王西塘春煦軒集 二十二卷(存十六卷) / 王好問 -- 長水先生文鈔 二十四卷(1-2) / 沈懋孝 -- 陸學士先生遺稿 十六卷 / 陸可敎 -- 浮來先生詩集 十四卷 / 公鼒 -- 鍾惺文鈔 不分卷 / 鍾惺 -- 第161-162卷. 綸扉簡牘 十卷 / 申時行 -- 也足山房尤癯稿 六卷 / 張廷玉 -- 碩邁園集 十卷(1-2) / 蒲秉權 -- 張異度先生自廣齋集 十六卷 附周吏部紀事 一卷 / 張世偉 -- 王忠端公文集 十一卷 / 王家彦
일반주제명
Prohibited books --China
000 00000nam c2200205 c 4500
001 000045579887
005 20161129145822
007 ta
008 100308s2000 cc 000c chi
020 ▼a 7200034703
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 089.951 ▼a 098.1 ▼2 22
085 ▼a 089.95 ▼2 DDCK
090 ▼a 089.95 ▼b 2000a ▼c 4.159-162
110 ▼a 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
245 1 0 ▼a 四库禁燬书丛刊. ▼n [4] , ▼p 集部 159-162 / ▼d 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
246 3 ▼a Si ku jin hui shu cong kan
260 ▼a 北京 : ▼b 北京出版社, ▼c 2000
300 ▼a 4冊 ; ▼c 27 cm
505 0 0 ▼n 第159-160卷. ▼t 王西塘春煦軒集 二十二卷(存十六卷) / ▼d 王好問 -- ▼t 長水先生文鈔 二十四卷(1-2) / ▼d 沈懋孝 -- ▼t 陸學士先生遺稿 十六卷 / ▼d 陸可敎 -- ▼t 浮來先生詩集 十四卷 / ▼d 公鼒 -- ▼t 鍾惺文鈔 不分卷 / 鍾惺 -- ▼n 第161-162卷. ▼t 綸扉簡牘 十卷 / ▼d 申時行 -- ▼t 也足山房尤癯稿 六卷 / ▼d 張廷玉 -- ▼t 碩邁園集 十卷(1-2) / ▼d 蒲秉權 -- ▼t 張異度先生自廣齋集 十六卷 附周吏部紀事 一卷 / ▼d 張世偉 -- ▼t 王忠端公文集 十一卷 / ▼d 王家彦
650 0 ▼a Prohibited books ▼z China

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.159 등록번호 161033662 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.160 등록번호 161033663 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.161 등록번호 161033664 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 4 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.162 등록번호 161033665 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M