HOME > 상세정보

상세정보

四库禁燬书丛刊. [4] 集部 148-152

四库禁燬书丛刊. [4] 集部 148-152

자료유형
단행본
단체저자명
四庫禁燬書叢刊編纂委員會
서명 / 저자사항
四库禁燬书丛刊. [4] , 集部 148-152 / 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
발행사항
北京 :   北京出版社,   2000  
형태사항
5冊 ; 27 cm
ISBN
7200034703
내용주기
第148-149卷. 街南文集 二十卷 / 吳肅公 -- 街南續集 七卷 / 吳肅公 -- 呂晩村先生文集 八卷 附行略 一卷 續集 四卷 / 呂留良 -- 孫宇台集 四十卷(1-2) / 孫治 -- 寄菴詩存 四卷 / 韓洽 -- 咸陟堂詩集 十七卷 文集 二十五卷 / 釋成鷲 -- 第150卷. 半蕪園集 十五卷 附澂湖集遺文 一卷 / 黃石麟 ; 黃君聘 -- 憶雪樓詩集 二卷 / 王煐 -- 式馨堂文集 十五卷 詩前集 十二卷 詩後集 八卷 詩餘偶存 三卷 / 魯之裕 -- 第151-152卷. 皇明策衡 二十六卷(1-2) / 茅維
일반주제명
Prohibited books --China
000 00000nam c2200205 c 4500
001 000045579884
005 20161129145048
007 ta
008 100308s2000 cc 000c chi
020 ▼a 7200034703
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 089.951 ▼a 098.1 ▼2 22
085 ▼a 089.95 ▼2 DDCK
090 ▼a 089.95 ▼b 2000a ▼c 4.148-152
110 ▼a 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
245 1 0 ▼a 四库禁燬书丛刊. ▼n [4] , ▼p 集部 148-152 / ▼d 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
246 3 ▼a Si ku jin hui shu cong kan
260 ▼a 北京 : ▼b 北京出版社, ▼c 2000
300 ▼a 5冊 ; ▼c 27 cm
505 0 0 ▼n 第148-149卷. ▼t 街南文集 二十卷 / ▼d 吳肅公 -- ▼t 街南續集 七卷 / ▼d 吳肅公 -- ▼t 呂晩村先生文集 八卷 附行略 一卷 續集 四卷 / ▼d 呂留良 -- ▼t 孫宇台集 四十卷(1-2) / ▼d 孫治 -- ▼t 寄菴詩存 四卷 / ▼d 韓洽 -- ▼t 咸陟堂詩集 十七卷 文集 二十五卷 / ▼d 釋成鷲 -- ▼n 第150卷. ▼t 半蕪園集 十五卷 附澂湖集遺文 一卷 / ▼d 黃石麟 ; ▼e 黃君聘 -- ▼t 憶雪樓詩集 二卷 / ▼d 王煐 -- ▼t 式馨堂文集 十五卷 詩前集 十二卷 詩後集 八卷 詩餘偶存 三卷 / ▼d 魯之裕 -- ▼n 第151-152卷. ▼t 皇明策衡 二十六卷(1-2) / ▼d 茅維
650 0 ▼a Prohibited books ▼z China

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.148 등록번호 161033651 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.149 등록번호 161033652 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.150 등록번호 161033653 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 4 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.151 등록번호 161033654 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 5 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.152 등록번호 161033655 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M