HOME > 상세정보

상세정보

四库禁燬书丛刊. [4] 集部 85-88

四库禁燬书丛刊. [4] 集部 85-88

자료유형
단행본
단체저자명
四庫禁燬書叢刊編纂委員會
서명 / 저자사항
四库禁燬书丛刊. [4] , 集部 85-88 / 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
발행사항
北京 :   北京出版社,   2000  
형태사항
4冊 ; 27 cm
ISBN
7200034703
내용주기
第85卷. 金正希先生燕詒閣集 七卷 / 金聲 -- 榮木堂合集 三十五卷 / 陶汝鼐 -- 第86卷. 懸榻編 六卷 / 徐芳 -- 聖雨齋詩集 五卷 詩餘 二卷 賦集 二卷 文集 四卷 / 周拱辰 -- 亦園全集 六卷 / 姚孫棐 -- 第87-88卷. 默菴遺藁 十卷(原缺卷九卷十) / 馮舒 -- 耳鳴集 十四卷 / 王邦畿 -- 擬山園選集 八十二卷(1-2) / 王鐸 -- 雪廬焚餘稿 十卷 續草 二卷 附客問 一卷 / 趙維寰
일반주제명
Prohibited books --China
000 00000nam c2200205 c 4500
001 000045579662
005 20161129160842
007 ta
008 100305s2000 cc 000c chi
020 ▼a 7200034703
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 089.951 ▼a 098.1 ▼2 22
085 ▼a 089.95 ▼2 DDCK
090 ▼a 089.95 ▼b 2000a ▼c 4.85-88
110 ▼a 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
245 1 0 ▼a 四库禁燬书丛刊. ▼n [4] , ▼p 集部 85-88 / ▼d 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
246 3 ▼a Si ku jin hui shu cong kan
260 ▼a 北京 : ▼b 北京出版社, ▼c 2000
300 ▼a 4冊 ; ▼c 27 cm
505 0 0 ▼n 第85卷. ▼t 金正希先生燕詒閣集 七卷 / ▼d 金聲 -- ▼t 榮木堂合集 三十五卷 / ▼d 陶汝鼐 -- ▼n 第86卷. ▼t 懸榻編 六卷 / ▼d 徐芳 -- ▼t 聖雨齋詩集 五卷 詩餘 二卷 賦集 二卷 文集 四卷 / ▼d 周拱辰 -- ▼t 亦園全集 六卷 / ▼d 姚孫棐 -- ▼n 第87-88卷. ▼t 默菴遺藁 十卷(原缺卷九卷十) / ▼d 馮舒 -- ▼t 耳鳴集 十四卷 / ▼d 王邦畿 -- ▼t 擬山園選集 八十二卷(1-2) / ▼d 王鐸 -- ▼t 雪廬焚餘稿 十卷 續草 二卷 附客問 一卷 / ▼d 趙維寰
650 0 ▼a Prohibited books ▼z China

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.85 등록번호 161033588 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.86 등록번호 161033589 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.87 등록번호 161033590 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 4 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.88 등록번호 161033591 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M