HOME > 상세정보

상세정보

四库禁燬书丛刊. [4] 集部 81-84

四库禁燬书丛刊. [4] 集部 81-84

자료유형
단행본
단체저자명
四庫禁燬書叢刊編纂委員會
서명 / 저자사항
四库禁燬书丛刊. [4] , 集部 81-84 / 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
발행사항
北京 :   北京出版社,   2000  
형태사항
4冊 ; 27 cm
ISBN
7200034703
내용주기
第81卷. 文水李忠肅先生集 六卷 附錄 一卷 / 李邦華 -- 吳忠節公遺集 四卷 附年譜 一卷 / 吳麟徵 -- 知畏堂文存 十二卷 詩存 四卷 / 張采 -- 第82卷. 侶寉堂詩集 八卷 / 祝彦 -- 第83卷. 朱太復文集 五十二卷 目錄 五卷 乙集 三十八卷 目錄 四卷 / 朱長春 -- 溫寶忠先生遺稿 十二卷 / 溫璜 -- 翠筠亭集 十三卷 補遺一卷 / 石文器 -- 第84卷. 羅紋山先生全集 十八卷 首 一卷 / 羅明祖 -- 吳吏部集 九卷 / 吳本泰 -- 石村詩集 三卷 文集 三卷 / 郭金臺
일반주제명
Prohibited books --China
000 00000nam c2200205 c 4500
001 000045579661
005 20161129160405
007 ta
008 100305s2000 cc 000c chi
020 ▼a 7200034703
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 089.951 ▼a 098.1 ▼2 22
085 ▼a 089.95 ▼2 DDCK
090 ▼a 089.95 ▼b 2000a ▼c 4.81-84
110 ▼a 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
245 1 0 ▼a 四库禁燬书丛刊. ▼n [4] , ▼p 集部 81-84 / ▼d 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
246 3 ▼a Si ku jin hui shu cong kan
260 ▼a 北京 : ▼b 北京出版社, ▼c 2000
300 ▼a 4冊 ; ▼c 27 cm
505 0 0 ▼n 第81卷. ▼t 文水李忠肅先生集 六卷 附錄 一卷 / ▼d 李邦華 -- ▼t 吳忠節公遺集 四卷 附年譜 一卷 / ▼d 吳麟徵 -- ▼t 知畏堂文存 十二卷 詩存 四卷 / ▼d 張采 -- ▼n 第82卷. ▼t 侶寉堂詩集 八卷 / ▼d 祝彦 -- ▼n 第83卷. ▼t 朱太復文集 五十二卷 目錄 五卷 乙集 三十八卷 目錄 四卷 / ▼d 朱長春 -- ▼t 溫寶忠先生遺稿 十二卷 / ▼d 溫璜 -- ▼t 翠筠亭集 十三卷 補遺一卷 / ▼d 石文器 -- ▼n 第84卷. ▼t 羅紋山先生全集 十八卷 首 一卷 / ▼d 羅明祖 -- ▼t 吳吏部集 九卷 / ▼d 吳本泰 -- ▼t 石村詩集 三卷 文集 三卷 / ▼d 郭金臺
650 0 ▼a Prohibited books ▼z China

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.81 등록번호 161033584 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.82 등록번호 161033585 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.83 등록번호 161033586 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 4 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.84 등록번호 161033587 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M