HOME > 상세정보

상세정보

四库禁燬书丛刊. [4] 集部 68-73

四库禁燬书丛刊. [4] 集部 68-73 (1회 대출)

자료유형
단행본
단체저자명
四庫禁燬書叢刊編纂委員會
서명 / 저자사항
四库禁燬书丛刊. [4] , 集部 68-73 / 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
발행사항
北京 :   北京出版社,   2000  
형태사항
6冊 ; 27 cm
ISBN
7200034703
내용주기
第68卷. 趙忠毅公詩文集 二十四卷 / 趙南星 -- 第69-70卷. 楊文弱先生集 五十七卷(1-2) / 楊嗣昌 -- 句注山房集 二十卷 尺牘 七卷 / 張鳳翼 -- 石民江村集 二十卷 / 茅元儀 -- 雪堂集 十卷 附錄 一卷 / 沈守正 -- 第71卷. 杜曲集 十一卷 / 戴澳 -- 嵞山集 十二卷 續集 四卷 再續集 五卷 / 方文 -- 第72卷. 壺山集 三卷 / 陳孝威 -- 可經堂集 十二卷 / 徐石麒 -- 變雅堂文集不分卷 附推枕吟 一卷 杜陵七歌 一卷 / 杜濬 -- 無他技堂遺稿 十六卷 / 蔣臣 -- 第73卷. 繡虎軒尺牘 八卷 二集 八卷 三集 八卷 / 曹煜 -- 西齋集 十八卷 / 王仲儒
일반주제명
Prohibited books --China
000 00000nam c2200205 c 4500
001 000045579643
005 20161129155235
007 ta
008 100305s2000 cc 000c chi
020 ▼a 7200034703
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 089.951 ▼a 098.1 ▼2 22
085 ▼a 089.95 ▼2 DDCK
090 ▼a 089.95 ▼b 2000a ▼c 4.68-73
110 ▼a 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
245 1 0 ▼a 四库禁燬书丛刊. ▼n [4] , ▼p 集部 68-73 / ▼d 四庫禁燬書叢刊編纂委員會
246 1 1 ▼a Si ku jin hui shu cong kan
260 ▼a 北京 : ▼b 北京出版社, ▼c 2000
300 ▼a 6冊 ; ▼c 27 cm
505 0 0 ▼n 第68卷. ▼t 趙忠毅公詩文集 二十四卷 / ▼d 趙南星 -- ▼n 第69-70卷. ▼t 楊文弱先生集 五十七卷(1-2) / ▼d 楊嗣昌 -- ▼t 句注山房集 二十卷 尺牘 七卷 / ▼d 張鳳翼 -- ▼t 石民江村集 二十卷 / ▼d 茅元儀 -- ▼t 雪堂集 十卷 附錄 一卷 / ▼d 沈守正 -- ▼n 第71卷. ▼t 杜曲集 十一卷 / ▼d 戴澳 -- ▼t 嵞山集 十二卷 續集 四卷 再續集 五卷 / ▼d 方文 -- ▼n 第72卷. ▼t 壺山集 三卷 / ▼d 陳孝威 -- ▼t 可經堂集 十二卷 / ▼d 徐石麒 -- ▼t 變雅堂文集不分卷 附推枕吟 一卷 杜陵七歌 一卷 / ▼d 杜濬 -- ▼t 無他技堂遺稿 十六卷 / ▼d 蔣臣 -- ▼n 第73卷. ▼t 繡虎軒尺牘 八卷 二集 八卷 三集 八卷 / ▼d 曹煜 -- ▼t 西齋集 十八卷 / ▼d 王仲儒
650 0 ▼a Prohibited books ▼z China

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.68 등록번호 161033571 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.69 등록번호 161033572 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 3 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.70 등록번호 161033573 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 4 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.71 등록번호 161033574 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 5 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.72 등록번호 161033575 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 6 소장처 중앙도서관/대학원/ 청구기호 089.95 2000a 4.73 등록번호 161033576 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M