HOME > Detail View

Detail View

顧炎武日知錄 : 舊題何義門批校精抄本 中華民國68年版

顧炎武日知錄 : 舊題何義門批校精抄本 中華民國68年版 (Loan 7 times)

Material type
단행본
Personal Author
顧炎武 , 1613-1682 黃侃 , 1886-1936 , 校勘 張繼 , 1882-1947 , 校勘 徐文珊 , 點校
Title Statement
顧炎武日知錄 : 舊題何義門批校精抄本 / 著作者: 顧炎武 ; 校勘者: 黃侃, 張繼 ; 原稿收藏者: 崔震華 ; 點校者: 徐文珊.
판사항
中華民國68年版.
Publication, Distribution, etc
臺北 :   臺灣明倫書局 ,   民國68[1979].  
Physical Medium
9, 36, 1010 p. ; 22 cm.
주제명(개인명)
Gu, Yanwu,   1613-1682.   Ri zhi lu.  
顧炎武,   1613-1682.   日知錄.  
000 01324namccc200385 k 4500
001 000045519136
005 20100807012517
007 ta
008 090428s1979 ch 000a chi
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
050 1 4 ▼a AC150.K833 ▼b H836 1979
082 0 4 ▼a 089/.951 ▼2 22
085 ▼a 089.95 ▼2 DDCK
090 ▼a 089.95 ▼b 1979g1
100 1 ▼a 顧炎武 , ▼d 1613-1682
245 1 0 ▼a 顧炎武日知錄 : ▼b 舊題何義門批校精抄本 / ▼d 著作者: 顧炎武 ; ▼e 校勘者: 黃侃, ▼e 張繼 ; ▼e 原稿收藏者: 崔震華 ; ▼e 點校者: 徐文珊.
246 1 ▼i 판권기표제: ▼a 原抄本日知錄
250 ▼a 中華民國68年版.
260 ▼a 臺北 : ▼b 臺灣明倫書局 , ▼c 民國68[1979].
300 ▼a 9, 36, 1010 p. ; ▼c 22 cm.
600 1 0 ▼a Gu, Yanwu, ▼d 1613-1682. ▼t Ri zhi lu.
600 1 4 ▼a 顧炎武, ▼d 1613-1682. ▼t 日知錄.
700 1 ▼a 黃侃 , ▼d 1886-1936 , ▼e 校勘
700 1 ▼a 張繼 , ▼d 1882-1947 , ▼e 校勘
700 1 ▼a 徐文珊 , ▼e 點校
740 ▼a 日知錄. ▼f 1970
900 1 1 ▼a Gu, Yanwu , ▼d 1613-1682
900 1 1 ▼a Huang, Kan , ▼d 1886-1936 , ▼e jiao kan
900 1 1 ▼a Zhang, Ji , ▼d 1882-1947 , ▼e jiao kan
900 1 1 ▼a Xu, Wenshan , ▼e dian jiao
940 ▼a Gu Yanwu Ri zhi lu : jiu ti He Yimen pi jiao jing chao ben
940 ▼a Yuan chao ben Ri zhi lu
940 ▼a Ri zhi lu. ▼f 1970
945 ▼a KINS

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Centennial Digital Library/Stacks(Preservation3)/ Call Number 089.95 1979g1 Accession No. 161032205 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M