HOME > Detail View

Detail View

새벽달은 별을 품고 : 장수현 시집

새벽달은 별을 품고 : 장수현 시집

Material type
단행본
Personal Author
장수현
Title Statement
새벽달은 별을 품고 : 장수현 시집 / 장수현 지음.
Publication, Distribution, etc
서울 :   책나라 ,   2006.  
Physical Medium
110 p ; 20 cm.
ISBN
8991431267
000 00516namccc200193 k 4500
001 000045358679
005 20100806024708
007 ta
008 070529s2006 ulk 000cp kor
020 ▼a 8991431267 ▼g 03810: ▼c \6000
024 3 1 ▼a 9788991431263
040 ▼a 244002 ▼c 244002 ▼d 244002
082 0 4 ▼a 895.715 ▼2 22
090 ▼a 897.17 ▼b 장수현 새
100 1 ▼a 장수현
245 1 0 ▼a 새벽달은 별을 품고 : ▼b 장수현 시집 / ▼d 장수현 지음.
260 ▼a 서울 : ▼b 책나라 , ▼c 2006.
300 ▼a 110 p ; ▼c 20 cm.

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Sejong Academic Information Center/Humanities 2/ Call Number 897.17 장수현 새 Accession No. 151230903 Availability Available Due Date Make a Reservation Service C
No. 2 Location Sejong Academic Information Center/Humanities 2/ Call Number 897.17 장수현 새 Accession No. 151230904 Availability Available Due Date Make a Reservation Service C

Contents information

Table of Contents


목차
작시인의 말 = 5
1 606 정신병동
 새벽 눈빛 속에서 = 14
 소백산 패랭이꽃 = 15
 숨은 벽 = 17
 귀머거리 세월 = 18
 606 정신병동 = 20
 남한강계곡에서 = 22
 한 = 23
 달마도 = 24
 지독하게 아픈 날 = 25
 새들을 기다리며 = 27
2 부도수표
 내 놀던 산 = 30
 우정 = 32
 기도 = 33
 오늘 그리고 내일 = 34
 몽정 = 36
 밀레의 만종 = 38
 풀꽃 = 39
 푸닥거리 = 40
 흉년 = 42
 부도수표 = 43
3 어머니의 미소
 산지렁이 = 46
 산을 찾아서 = 47
 삼합 = 48
 삶 = 50
 삼라만상 = 51
 삼월만가 = 52
 아들아 = 53
 여명 그리고 칼날들 = 54
 여름의 연정 = 56
 어머니의 미소 = 57
 추억 = 58
4 흔들리는 울타리
 상실의 계절 = 60
 혁신 = 62
 환향년 = 63
 흔들리는 울타리 = 64
 그리운 엄니 = 65
 봄 너스레 = 66
 탈바꿈 = 67
 밤이 오면 = 68
 봄몸살 = 69
 연주회 = 70
 환생 = 71
5 형이상학
 산사나이 = 74
 낙엽 = 75
 형이상학 = 76
 친구 = 78
 북한산을 오르며 = 79
 여정 = 81
 가을을 보내며 = 82
 인생 = 83
 일출 = 84
 강물의 세월 = 85
6 옛날이야기
 이별꽃 = 88
 옛날이야기 = 89
 시월의 마지막 밤 = 90
 아버지 = 91
 오뉴월 = 92
 우정 = 93
 왜 이럴까 = 94
 나 홀로 = 96
 봄 = 97
 사형선고 = 98
해설 : 순수 서정의 아포리즘과 미학 = 99


New Arrivals Books in Related Fields