HOME > Detail View

Detail View

(전공) 韓國 漢文學 練習

(전공) 韓國 漢文學 練習

Material type
단행본
Personal Author
이건창 李建昌
Title Statement
(전공) 韓國 漢文學 練習 / 李建昌 編著
Publication, Distribution, etc
서울 :   열린교육,   2004  
Physical Medium
534 p. ; 26 cm
ISBN
8957180699
000 00622camcc2200217 c 4500
001 000045242027
005 20101113201718
007 ta
008 040707s2004 ulk 000c kor
020 ▼a 8957180699 ▼g 93810
035 ▼a (KERIS)BIB000009392332
040 ▼a 211064 ▼c 211064 ▼d 211064 ▼d 211064 ▼d 247017 ▼d 211009
041 0 ▼a kor ▼a chi
082 0 4 ▼a 895.709 ▼2 22
085 ▼a 897.09 ▼2 DDCK
090 ▼a 897.09 ▼b 2004zzq
245 2 0 ▼a (전공) 韓國 漢文學 練習 / ▼d 李建昌 編著
260 ▼a 서울 : ▼b 열린교육, ▼c 2004
300 ▼a 534 p. ; ▼c 26 cm
700 1 ▼a 이건창 ▼g 李建昌

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Research Institute of Korean Studies/ Call Number 897.09 2004zzq Accession No. 192038944 Availability Loan can not(reference room) Due Date Make a Reservation Service M

Contents information

Author Introduction

이건창(지은이)

<교양한문>

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents


목차
기본문형
한문학의 전개와 산문
 1 상고 문학 = 23
 2 남ㆍ북국 문학 = 28
 Ⅰ. 新羅殊異前係 作品 = 31
 3 고려 전기 한문학 = 36
 Ⅰ. 三國史記 소재 작품 분석 = 36
 Ⅱ. 「三國遺事」所載 作品群 = 44
 4 고려 중기 한문학 = 50
 Ⅰ. 林椿 편 = 50
 Ⅱ. 李仁老 편 = 52
 Ⅲ. 李奎報 편 = 53
 5 고려 후기 한문학 = 67
 Ⅰ. 崔滋 편 = 67
 Ⅱ. 李齊賢 편 = 69
 Ⅲ. 李承休 편 = 72
 Ⅳ. 李穀편 = 73
 Ⅴ. 崔瀣 편 = 75
 Ⅵ. 李達衷(-1385) = 77
 Ⅶ. 李穡 편 = 78
 Ⅷ. 李詹 편 = 81
 6 조선 전기 한문학 = 82
 Ⅰ. 鄭道傳(1342-1398)편 = 82
 Ⅱ. 權近 편 = 85
 Ⅲ. 世宗大王 편 = 87
 Ⅳ. 成三問 편 = 88
 Ⅴ. 李彦迪 편 = 89
 Ⅵ. 徐居正(1420-1488) 편 = 90
 Ⅶ. 成俔 편 = 96
 Ⅷ. 姜希孟 편 = 104
 Ⅸ. 金時習 편 = 106
 Ⅹ. 金宗直(1431-1492) 편 = 119
 XI. 南孝溫 = 121
 XII. 李賢輔(1467-1555) = 123
 XIII. 李滉(1501-1570) = 124
 XIV. 李珥(1536-1584) = 126
 XV. 기타(朝鮮 前期) = 134
 7 조선 중기 문학 = 139
 Ⅰ. 柳夢寅(1559-1623) = 139
 Ⅱ. 林悌(1549-1587)편 = 151
 Ⅲ. 許筠 = 158
 Ⅳ. 張維 편 = 169
 Ⅴ. 李植 편 = 174
 Ⅵ. 金萬重 편 = 177
 8 조선 후기 문학 = 180
 Ⅰ. 홍만종 편 = 180
 Ⅱ. 金春澤 편 = 183
 Ⅲ. 金昌協(1651-1708)편 = 186
 Ⅳ. 洪世泰(1653-1725) = 191
 Ⅴ. 其他(朝鮮 後期) = 194
 Ⅵ. 藝術家 편 = 200
 Ⅶ. 李天輔 편 = 203
 Ⅷ. 鄭潤卿 편 = 204
 Ⅸ. 李廷燮 편 = 206
 Ⅹ. 姜樸(1690-1742) 편 = 207
 XI. 申琬(1726~1773) 편 = 209
 XII. 洪良浩(1724-1802) = 211
 XIII. 洪大容(1731-1783) = 213
 9 실사구시의 세계 = 223
 가. 思惟意識 = 223
  Ⅰ. 李瀷 편 = 223
  Ⅱ. 丁若鏞 편 = 226
  Ⅲ. 李重煥 편 = 237
  Ⅳ. 洪大容 편 = 238
  Ⅴ. 朴趾源 편 = 241
  Ⅵ. 朴齊家 편 = 267
  Ⅶ. 柳得恭 편 = 273
  Ⅷ. 김정희 편 = 277
 나. 實學派의 文學觀과 文學 = 278
  Ⅰ. 정약용 편 = 278
 다. 近畿南人學派의 漢文學 = 280
  Ⅰ. 實踐과 批判의 論理 = 280
  Ⅱ. 朴趾源(1737-1805) = 287
  Ⅲ. 朴齊家의 文學論 = 301
  Ⅳ. 李德懋의 文學理論 = 303
  Ⅴ. 成大中 편 = 307
  Ⅵ. 기타(實學 時期) = 309
 10 19세기 문학 = 320
 Ⅰ. 兪晩柱(1755-1788) = 320
 Ⅱ. 李鈺(1760-1813) = 323
 Ⅲ. 金괆(1766-1821) = 333
 Ⅳ. 金邁淳(1776-1840) = 334
 Ⅴ. 徐有英(1801-1874) = 336
 Ⅵ. 申緯(1769-1845) 편 = 338
 Ⅶ. 홍한주 편 = 339
 Ⅷ. 李建昌 편 = 340
 Ⅸ. 김택영 편 = 346
 Ⅹ. 其他(19c以後) = 349
중국 산문 분석
 1 고사성어 = 355
 2 산문의 세계 = 361
 Ⅰ. 論辯類 = 361
 Ⅱ. 序跋類 = 380
 Ⅲ. 書說ㆍ贈序類 = 390
 Ⅳ. 秦議ㆍ詔令類 = 398
 Ⅴ. 雜記類 = 405
 Ⅵ. 箴銘ㆍ頌贊類 = 413
 Ⅶ. 傳狀ㆍ碑誌類 = 423
 Ⅷ. 哀祭類 = 429
 Ⅸ. 辭賦類 = 432
한국 한시 감상
중국 한시 감상
동양의 지혜
 1 동양 경전의 이해 = 517
 Ⅰ. 儒家經傳의 理解 = 517
 Ⅱ. 諸予百家書 = 528


New Arrivals Books in Related Fields

노정욱 (2022)
김춘기 (2022)