HOME > 상세정보

상세정보

(Hackers)TOEFL. [3] : Vocabulary 3판

(Hackers)TOEFL. [3] : Vocabulary 3판 (156회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
Cho, David
서명 / 저자사항
(Hackers)TOEFL: Vocabulary . [3] / David Cho 지음.
판사항
3판
발행사항
서울 :   Hackers 어학연구소 ,   2003.  
형태사항
433 p. ; 26 cm.
ISBN
8995151781 8995151773(세트)
일반주기
lc sw rc essay  
색인수록  
000 00718namccc200265 k 4500
001 000001097459
005 20100806122128
007 ta
008 040406s2003 ulk 001a kor
020 ▼a 8995151781 ▼g 18740: ▼c \15,900
020 1 ▼a 8995151773(세트)
040 ▼a 244002 ▼c 244002 ▼d 244002
041 0 ▼a kor ▼a eng
049 0 ▼l 151157407 ▼l 151157408
082 0 4 ▼a 428.0076 ▼2 21
090 ▼a 428.0076 ▼b 2003L ▼c 3
100 1 ▼a Cho, David
245 2 0 ▼a (Hackers)TOEFL: ▼b Vocabulary . ▼n [3] / ▼d David Cho 지음.
250 ▼a 3판
260 ▼a 서울 : ▼b Hackers 어학연구소 , ▼c 2003.
300 ▼a 433 p. ; ▼c 26 cm.
500 ▼a lc sw rc essay
500 ▼a 색인수록
900 1 1 ▼a 조, 데이비드

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 428.0076 2003L 3 등록번호 141026847 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 세종학술정보원/인문자료실1/ 청구기호 428.0076 2003L 3 등록번호 151157407 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 M
No. 3 소장처 세종학술정보원/인문자료실1/ 청구기호 428.0076 2003L 3 등록번호 151157408 도서상태 분실(이용자분실) 반납예정일 예약 서비스 M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 428.0076 2003L 3 등록번호 141026847 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 세종학술정보원/인문자료실1/ 청구기호 428.0076 2003L 3 등록번호 151157407 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 M
No. 2 소장처 세종학술정보원/인문자료실1/ 청구기호 428.0076 2003L 3 등록번호 151157408 도서상태 분실(이용자분실) 반납예정일 예약 서비스 M

컨텐츠정보

저자소개

David Cho(지은이)

U.S.C. 영어학을 전공하고 U.C.L.A 교수를 역임하였다. 주요저서로는 <해커스 토익 보카>, <해커스 토익 Reading>, <해커스 토익 Listening>, <Hackers Vocabulary>, <Hackers TOEFL 시리즈> 등이 있다.

정보제공 : Aladin

목차


목차
구성 = 7
학습방법 = 9
특징 = 11
토플 및 사법고시 문제 = 12
1st Day = 16
2nd Day = 21
3rd Day = 26
 TEST 제1-3일 = 31
 Take a Break : 미국역사 - 'Pueblo Culture' = 32
4th Day = 33
5th Day = 38
6th Day = 43
 TEST 제4-6일 = 48
 Take a Break : Cartoon - '지하철에서' = 49
7th Day = 50
8th Day = 55
9th Day = 60
 TEST 제7-9일 = 65
 Take a Break : 시 - 'To a Skylark' = 66
10th Day = 67
11th Day = 72
12th Day = 77
 TEST 제10-12일 = 82
 Take a Break : 미국역사 - '제임스 타운과 포카혼타스' = 83
13th Day = 84
14th Day = 89
15th Day = 94
 TEST 제13-15일 = 99
 Take a Break : 격언 - 'Hope 희망' = 100
16th Day = 101
17th Day = 106
18th Day = 111
 TEST 제16-18일 = 116
 Take a Break : Cartoon - '피 말리는 점심 시간' = 117
19th Day = 118
20th Day = 123
21st Day = 128
 TEST 제19-21일 = 133
 Take a Break : 시 - 'My Love's Like a Red, Red Rose' = 134
22nd Day = 135
23rd Day = 140
24th Day = 145
 TEST 제22-24일 = 150
 Take a Break : 미국역사 - '눈물의 길 Trail of Tears' = 151
25th Day = 152
26th Day = 157
27th Day = 162
 TEST 제25-27일 = 167
 Take a Break : 격언 - '정직 Honesty' = 168
28th Day = 169
29th Day = 174
30th Day = 179
 TEST 제28-30일 = 184
 Take a Break : Cartoon - '단어는 돈이다' = 185
31th Day = 186
32nd Day = 191
33rd Day = 196
 TEST 제31-33일 = 201
 Take a Break : 미국역사 - '서부 개척 운동 Westward Movement' = 202
34th Day = 203
35th Day = 208
36th Day = 213
 TEST 제34-36일 = 218
 Take a Break : 격언 - '끈기 Perseverance' = 219
37th Day = 220
38th Day = 225
39th Day = 230
 TEST 제37-39일 = 235
 Take a Break : Cartoon - 'Dreams Come True' = 236
40th Day = 237
41st Day = 242
42nd Day = 247
 TEST 제40-42일 = 252
 Take a Break : 시 - '내가 가끔 조용히 찾아가게 되는 그대여!' = 253
43rd Day = 254
44th Day = 259
45th Day = 264
 TEST 제43-45일 = 269
 Take a Break : 미국역사 - 'Homestead Act' = 270
46th Day = 271
47th Day = 276
48th Day = 281
 TEST 제46-48일 = 286
 Take a Break : Cartoon - 'CBT 시험 5분전' = 287
49th Day = 288
50th Day = 293
51st Day = 298
 TEST 제49-51일 = 303
 Take a Break : 격언 - '용기 Courage' = 304
52nd Day = 305
53rd Day = 310
54th Day = 315
 TEST 제52-54일 = 320
 Take a Break : 미국역사 - '멕시코 전쟁' = 321
55th Day = 322
56th Day = 327
57th Day = 332
 TEST 제55-57일 = 337
 Take a Break : 시 - 'The Road Not Taken' = 338
58th Day = 339
59th Day = 344
60th Day = 349
 TEST 제58-60일 = 354
 Take a Break : Cartoon - 'TOEFL을 마치고 모두 함께 원 샷!' = 355
TEST 답안 = 356
Confu Voca = 358
인덱스 = 365
예문해석 = 400


관련분야 신착자료