HOME > 상세정보

상세정보

書大文 木板本

書大文 木板本

자료유형
고서
서명 / 저자사항
書大文.
판사항
木板本
발행사항
[刊寫地未詳] :   [刊寫者未詳] ,   [刊寫年未詳].  
형태사항
6卷1冊 : 四周雙邊 半郭 20.2 ×14.5 cm, 有界, 8行17字, 上下黑口, 內向黑語尾 ; 29.0 ×18.6 cm.
일반주기
版心題: 書  
000 00633nwmccc2002291k 4500
001 000000722038
005 20100805125810
007 oe
008 011016n 000a kor
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
049 1 ▼l 465015710 ▼f 대학원 ▼l 461524400 ▼f 복사본
085 ▼a
090 ▼a▼b 2
130 0 ▼a 서경
245 1 0 ▼a 書大文.
250 ▼a 木板本
260 ▼a [刊寫地未詳] : ▼b [刊寫者未詳] , ▼c [刊寫年未詳].
300 ▼a 6卷1冊 : ▼b 四周雙邊 半郭 20.2 ×14.5 cm, 有界, 8行17字, 上下黑口, 內向黑語尾 ; ▼c 29.0 ×18.6 cm.
500 ▼a 版心題: 書
590 ▼b 印: 百拙菴
740 ▼a

전자정보

No. 원문명 서비스
1
書大文 / 木板本 / [刊寫者未詳]
PDF 목차

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/한적실/ 청구기호 복사본 貴 2 등록번호 461524400 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 O M
No. 2 소장처 중앙도서관/한적실/ 청구기호 대학원 貴 2 등록번호 465015710 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 O M

컨텐츠정보

목차

書集傳序 = 1
書大文卷第一 = 1
 虞書 = 1
 堯典 = 1
 舜典 = 2
 大禹謨 = 5
 皐陶謨 = 8
 益稷 = 10
書大文卷第二 = 1
 夏書 = 1   
 禹貢 = 1   
 甘誓 = 4    
 五子之歌 = 5  
 胤征 = 6 
書大文卷第三 = 1
 商書 = 1
 湯誓 = 1
 仲훼之誥 = 1
 湯誥 = 3
 伊訓 = 4
 太甲上 = 5
 太甲中 = 6
 太甲下 = 7
 咸有一德 = 7
 盤庚上 = 9
 盤庚中 = 11
 盤庚下 = 13
 說命上 = 14
 說命中 = 15
 說命下 = 16
 高宗융日 = 17
 西伯戡黎 = 17
 微子 = 18
書大文卷第四 = 1
 周書 = 1
 泰誓上 = 1
 泰誓中 = 2
 泰誓下 = 3
 牧誓 = 4
 武成 = 5
 洪範 = 8
 旅獒 = 12
 金등 = 13
 大誥 = 15
 微子之命 = 18
 康誥 = 18
 酒誥 = 22
 梓材 = 24
書大文卷第五 = 1
 周書 = 1
 召誥 = 1
 洛誥 = 3
 多士 = 6
 無逸 = 8
 君奭 = 11
 蔡仲之命 = 13
 多方 = 14
 立政 = 17
書大文卷第六 = 1
 周書 = 1
 周官 = 1
 君陳 = 2
 顧命 = 4
 康王之誥 = 6
 畢命 = 7
 君牙 = 9
 경命 = 10
 呂刑 = 11
 文侯之命 = 14
 費誓 = 15
 秦誓 = 17