HOME > 상세정보

상세정보

A book of abstract algebra

A book of abstract algebra (13회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
Pinter, Charles C., 1932-
서명 / 저자사항
A book of abstract algebra / Charles C. Pinter.
발행사항
New York :   McGraw-Hill,   c1982.  
형태사항
xv, 351 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN
0070501300 :
일반주기
Includes index.  
일반주제명
Algebra, Abstract. Mathematics.
000 00679camuuu200241 a 4500
001 000000110333
005 19980702144910.0
008 810521s1982 nyua 001 0 eng
010 ▼a 81008420
020 ▼a 0070501300 : ▼c $16.95 (est.)
040 ▼a DLC ▼c DLC ▼d WQM ▼d m/c
049 1 ▼l 421035553 ▼f 과학
050 0 ▼a QA162 ▼b .P56
082 0 0 ▼a 512/.02 ▼2 19
090 ▼a 512.02 ▼b P659b
100 1 ▼a Pinter, Charles C., ▼d 1932- ▼w cn
245 1 2 ▼a A book of abstract algebra / ▼c Charles C. Pinter.
260 ▼a New York : ▼b McGraw-Hill, ▼c c1982.
300 ▼a xv, 351 p. : ▼b ill. ; ▼c 23 cm.
500 ▼a Includes index.
650 0 ▼a Algebra, Abstract.
650 2 ▼a Mathematics.

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/서고7층/ 청구기호 512.02 P659b 등록번호 412612046 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 과학도서관/Sci-Info(2층서고)/ 청구기호 512.02 P659b 등록번호 421035553 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/서고7층/ 청구기호 512.02 P659b 등록번호 412612046 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 과학도서관/Sci-Info(2층서고)/ 청구기호 512.02 P659b 등록번호 421035553 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

관련분야 신착자료