HOME > 상세정보

상세정보

Pathology of the cerebral blood vessels

Pathology of the cerebral blood vessels (1회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
Stehbens, William E.
서명 / 저자사항
Pathology of the cerebral blood vessels / [by] William E. Stehbens.
발행사항
Saint Louis :   C. V. Mosby,   1972.  
형태사항
vii, 661 p. : ill. ; 27 cm.
ISBN
0801647673
서지주기
Includes bibliographies.
일반주제명
Cerebrovascular disease. Cerebrovascular Disorders -- pathology. Pathology.
000 00846camuu2200253 4500
001 000000106945
005 20020820135657
008 720630s1972 moua b 001 0 eng
010 ▼a 70185526
020 ▼a 0801647673
040 ▼a DLC ▼c DLC ▼d OCL ▼d IUM ▼d 211009
049 1 ▼l 434214714 ▼f 의학 ▼l 434230094 ▼f 의학 ▼l 434235951 ▼f 의학 ▼l 434242711 ▼f 의학
050 0 ▼a RC388.5 ▼b .S78
082 0 0 ▼a 616.8/1
090 ▼a 616.81 ▼b S817p
100 1 ▼a Stehbens, William E.
245 1 0 ▼a Pathology of the cerebral blood vessels / ▼c [by] William E. Stehbens.
260 ▼a Saint Louis : ▼b C. V. Mosby, ▼c 1972.
300 ▼a vii, 661 p. : ▼b ill. ; ▼c 27 cm.
504 ▼a Includes bibliographies.
650 0 ▼a Cerebrovascular disease.
650 2 ▼a Cerebrovascular Disorders ▼x pathology.
650 4 ▼a Pathology.

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 의학도서관/보존서고2/ 청구기호 616.81 S817p 등록번호 434235951 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B
No. 2 소장처 의학도서관/보존서고2/ 청구기호 616.81 S817p 등록번호 434242711 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B

관련분야 신착자료

대한심장학회. 여성심장질환연구회 (2020)
대한심장학회. 심인성쇼크연구회 (2021)
대한소화기내시경학회. 캡슐인공지능영상연구회 (2021)
정종영 (2020)