HOME > 상세정보

상세정보

Annual report : on reforms and progress in Korea

Annual report : on reforms and progress in Korea

자료유형
단행본
단체저자명
Japan.
서명 / 저자사항
Annual report : on reforms and progress in Korea.
발행사항
Seoul :   Government-General of Chosen ,   1910-1923.  
형태사항
v. : ill. ; 26 cm.
주제명(지명)
Korea -- Politics and government -- 1905-
000 00929namuu2200205 4500
001 000000093261
005 20081013114744
008 950710m19101923ulka eng
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
049 ▼l 472014051 ▼v 1 ▼f 亞硏 ▼l 472014052 ▼v 2 ▼f 亞硏 ▼l 472014133 ▼v 3 ▼f 亞硏 ▼l 472004105 ▼v 4 ▼f 亞硏 ▼l 472014067 ▼v 5 ▼f 亞硏 ▼l 472014070 ▼v 6 ▼f 亞硏 ▼l 472007259 ▼v 7 ▼f 亞硏 ▼l 472007260 ▼v 8 ▼f 亞硏 ▼l 472007357 ▼v 9 ▼f 亞硏 ▼l 472014158 ▼v 10 ▼f 亞硏
082 0 4 ▼a 951.903 ▼2 22
084 ▼a 953.06 ▼2 DDCK
090 ▼a 953.06 ▼b J35a
110 1 ▼a Japan. ▼t Residency general, Seoul, Korea.
245 1 0 ▼a Annual report : ▼b on reforms and progress in Korea.
260 ▼a Seoul : ▼b Government-General of Chosen , ▼c 1910-1923.
300 ▼a v. : ▼b ill. ; ▼c 26 cm.
651 0 ▼a Korea ▼x Politics and government ▼y 1905-
651 0 ▼a Korea ▼x Economic conditions.

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/폐가실(희구)/ 청구기호 희귀 953.06 J35a 1909 등록번호 472004105 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 M
No. 2 소장처 중앙도서관/폐가실(희구)/ 청구기호 희귀 953.06 J35a 1911 등록번호 472007259 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 M
No. 3 소장처 중앙도서관/폐가실(희구)/ 청구기호 희귀 953.06 J35a 1911 등록번호 472014158 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 M
No. 4 소장처 중앙도서관/폐가실(희구)/ 청구기호 희귀 953.06 J35a 1912 등록번호 472014052 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 M
No. 5 소장처 중앙도서관/폐가실(희구)/ 청구기호 희귀 953.06 J35a 1916 등록번호 472007260 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 M
No. 6 소장처 중앙도서관/폐가실(희구)/ 청구기호 희귀 953.06 J35a 1921 등록번호 472007357 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 M
No. 7 소장처 중앙도서관/폐가실(희구)/ 청구기호 희귀 953.06 J35a 1921 등록번호 472014133 도서상태 대출불가(열람가능) 반납예정일 예약 서비스 M

관련분야 신착자료

심옥주 (2021)
동북아역사재단 한국고중세사연구소 (2020)
동북아역사재단 한국고중세사연구소 (2020)
당진시동학농민혁명승전목기념사업회 (2020)
진실·화해를위한과거사정리위원회 (2021)
동학농민혁명기념재단 (2021)