HOME > Detail View

Detail View

서양음악사

서양음악사 (Loan 97 times)

Material type
단행본
Personal Author
Miller, Hugh M.
Corporate Author
음악춘추사 편집부
Title Statement
서양음악사 / H. M. Miller 저 ; 음악춘추사편집부.
Publication, Distribution, etc
서울 :   음악춘추사,   1994.  
Physical Medium
518 p. : 삽도 ; 23 cm.
Varied Title
History of music
ISBN
8913002132
000 00612namccc200229 k 4500
001 000000016281
005 20100805092444
007 ta
008 941112s1994 ulka 001a kor
020 ▼a 8913002132 ▼g 93670 : ▼c \12000
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 211009
041 1 ▼a kor ▼h eng
082 0 4 ▼a 780.94 ▼2 21
090 ▼a 780.94 ▼b 1994
100 1 ▼a Miller, Hugh M.
245 1 0 ▼a 서양음악사 / ▼d H. M. Miller 저 ; ▼e 음악춘추사편집부.
246 1 9 ▼a History of music
260 ▼a 서울 : ▼b 음악춘추사, ▼c 1994.
300 ▼a 518 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 23 cm.
710 ▼a 음악춘추사 편집부
765 0 ▼a 제4판

Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(4F)/ Call Number 780.94 1994 Accession No. 111012884 Availability In loan Due Date 2023-02-08 Make a Reservation Service M
No. 2 Location Main Library/Monographs(4F)/ Call Number 780.94 1994 Accession No. 111012885 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Table of Contents


목차

약어표 = 11

1. 서문 = 17

제Ⅰ부: 고대와 단선율 성가

 2. 고대 = 27

 3. 단선율 성가 = 41

제Ⅱ부: 중세(800-1400)

 4. 세속가곡 = 55

 5. 초기의 폴리포니 = 65

 6. 아르스 안티콰 = 71

 7. 아르스 노바 = 83

 8. 중세의 악기와 춤 = 93

제Ⅲ부: 르네상스(1400-1600)

 9. 15세기 = 101

 10. 16세기 = 113

 11. 르네상스의 기악 = 139

 12. 기보법 = 155

제Ⅳ부: 바로크(1600-1750)

 13. 일반적인 고찰 = 175

 14. 오페라 및 실내 성악곡 = 187

 15. 종교음악 = 207

 16. 기악 = 219

제Ⅴ부: 고전파 시대(1750-1820)

 17. 일반적인 고찰 = 249

 18. 기악 = 261

 19. 오페라와 종교음악 = 275

제Ⅵ부: 낭만파 시대(1820-1900)

 20. 일반적인 여러 경향 = 287

 21. 오페라 = 303

 22. 성악곡 = 317

 23. 기악곡 = 329

제Ⅶ부: 20세기

 24. 일반적인 고찰 = 353

 25. 음악의 일반적인 여러 경향 = 363

 26. 음악의 미디어 = 379

 27. 특수한 작곡기법 = 399

 28. 20세기의 주요 작곡가 일람 = 417

문헌목록 = 447

음악용어집 = 457

색인 = 482New Arrivals Books in Related Fields